Strona główna
 
Tematy seminariów
Dojazd do ITFiM
Noclegi
Kontakt
 
Komunikat (plik MS WORD 23kb)
 
 
Karta zgłoszenia

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
 Politechniki Łódzkiej

 zaprasza do udziału w kolejnej edycji seminarium:

MIKROBIOLOGICZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników zakładów przemysłu spożywczego, kosmetycznego, zielarskiego, farmaceutycznego oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i Inspektoratów Ochrony Środowiska.

Seminarium odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2006 r.
w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ
w Łodzi, ul. Wólczańska 171/173

Program Seminarium przewiduje 15 godzin w tym
8 godz. wykładów i 7 godz. zajęć laboratoryjnych.

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

Wykłady

1. Powietrze – środowisko bytowania mikroorganizmów.
2. Czynniki kształtujące stan mikrobiologiczny w zakładach przemysłowych.
3. Klasyfikacja czystości powietrza.
4. Źródła zanieczyszczeń w zakładach przemysłowych.
5. Mikroorganizmy alergizujące i toksyczne obecne w powietrzu.
6. Metody likwidacji zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza w zakładach przemysłowych.
7. Ocena zanieczyszczenia mikroorganizmami na stanowiskach pracy.
8. Systemy zapewniające pracę w warunkach czystego powietrza.
9. Metody oceny zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza.

Zajęcia laboratoryjne

1. Mikroorganizmy alergizujące i toksyczne obecne w powietrzu – identyfikacja.
2. Metody mikrobiologicznej analizy stopnia zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych aparatów pomiarowych.
3. Ergosterol – wskaźnik zanieczyszczenia powietrza grzybami strzępkowymi.
 

Koszt uczestnictwa

Przewidywany koszt uczestnictwa 600 zł.
Opłata obejmuje koszty zajęć wykładowych i laboratoryjnych, materiałów seminaryjnych i obiadów. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Akademickim
(cena miejsca w pokoju 2-osobowym wynosi ok. 55 zł. za dobę).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (czytelnie)
i przesłanie jej na adres Instytutu (pocztą lub faksem) do dnia 10.11.06

 Kierownik Seminarium

dr Beata Gutarowska

 

Webmaster

Copyright © 2006 korozja.p.lodz.pl All rights reserved

Stat